LAO-Info hlavička
Novinky v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů
 

Červenec 2010

,

V tomto čísle Vám přinášíme řadu zajimavých novinek zejména z oblasti spektroskopie a kryogenních systémů.
Pokud máte pocit, že to není přesně ten typ informace, který Vás zajímá využijte nastavení svého profilu.

Jakožto příznivce laserů a optiky jistě víte o letošním 50. výročí existence laseru. V rámci těchto kulatých narozenin laseru pro Vás připravujeme v dalším čísle soutěž o hodnotné ceny. Zůčastnit se může každý odběratel LAO-Info, proto neváhejte přeposlat tento email kolegům.

S přáním hezkého dne,
Ing. Miroslav Novák, marketingový manažer

Obsah vydání

Kryogenní systémy

DynaCool™ - nový unikátní kryogenní systém

PPMS-SPM - ccela nový rozměr v PPMS systémech

Spektroskopie

Aplikace: Měření solární ozáření

Vysoce výkonné LED světelné zdroje pro spektroskopii

SisuChema - prostorově rozlišitelná spektroskopie

CCD detektory pro kontrolu kvality solárních článků

Diagnostika laser svazků

PowerMax™ - nový laserový senzor výkonu

Ostatní

Dostávejte pouze informace, které si přejete!

Co Vám můžeme nabídnout ?

 

DynaCool™ - nový unikátní kryogenní systém od Quantum Design

DynaCool™ je nový unikátní PPMS systém (Physical Property Measurement System - Systém pro měření fyzikálních vlastností), který nepotřebuje žádné kapalné cryogeny. Magnet, kontrolní teplotní systém a interní termální štít jsou všechny kompletně chlazeny pomocí dvou-stupňového pulsního chladiče.

Číst celý článek ...

DynaCool: Číst celý článek ...

DynaCoolTM systém.


PPMS-SPM - zcela nový rozměr v systémech pro měření fyzikálních vlastností

Dvě zkratky pro měření sjednocené v jednom slově PPMS-SPM (PPMS - Physical Property Measurement System a SPM - Scanning Probe Microscopy). Náš dodavatel firma LOT nyní nabízí SPM specificky vyvinuté pro PPMS měřící platformy od firmy Quantum Design.

Standardní rozsah měření je rozšířen o nové možnosti. Jako přídavek k základním charakteristikám jako je transport, teplotní kapacita a magnetický moment může být nyní prováděno zobrazování povrchu a meření jeho charakteristik (např. magnetický náboj).

Číst celý článek ...

PPMS-SPM: Číst celý článek ...

MFM-měření BaFe12O19.
Rozměr skenu 25 µm. Rozlišení 20 nm.


Aplikace: Měření solárního ozáření

Měření solárního ozáření (absolutního i relativního) je důležité v mnoha aplikacích: Monitorování samotného slunečního záření, např. v rámci jeho vztahu k skleníkovým plynům v atmosféře; zkoumání efektu slunečního záření na ekologické systémy a úrodu; vyhodnocení efektu UV záření na lidskou pokožku a oči, atd.

Pro tyto aplikace je například velmi vhodný miniaturní modulární mobilní spektrometr Jaz od firmy Ocean Optics. Přenositelnost a flexibilita tak velmi zjednodušeje celý proces měření. Je možné určovat jak absolutní tak relativní solární ozáření.

Číst celý článek (v ANJ) ...

Měření solárního ozáření: Číst celý článek ...

Miniauturní mobilní spektrometr Jaz


Vysoce výkonné LED světelné zdroje pro spektroskopii

Unikátní řadu vysoce výkoných LED světelných zdrojů vyvinula firma Sandhouse Design. Tyto zdroje jsou vhodné pro výzkum a spektroskopii a jsou široce používány v biotechnologii a mnoha průmyslových aplikacích.

V kostce tato řada zahrnuje:

 • LED světelné zdroje - ergonomické, kompaktní, navázání do optického vlákna. Ideální pro fluorescenci, spektroskopii a obecné aplikace pro iluminace vláknem. Vysoký výkon, dostupné v UV, VIS a IR.
 • Multikanálové světelné zdroje - integrované časování a synchronizace mezi různými kanály. Podpora až 4 LED modulů.
 • Deep UV LED - používají AlGaN/GaN technologii, která potřebuje mnohém méně energie, než jiné UV technologie.
 • Studené infračervené LED zdroje - specificky navržené pro IR spektroskopii. Unikátní optický a teplotní design navazuje záření do vlákna z Si:Ni emiteru zářícího na teplotě 1500 K.

Číst celý článek (v ANJ) ...

DynaCool: Číst celý článek ...

Studený IR LED zdroj.

DynaCool: Číst celý článek ...

Deep UV LED


SisuChema - prostorově rozlišitelná spektroskopie v chemii, farmacii a potravinářském průmyslu

Při výrobě farmaceutických produktů je často potřeba na konci výrobního procesu identifikovat jednotlivé komponenty, například v tabletách je zapotřebí nedestruktivním způsobem určit prostorové rozložení aktivních složek. Jednou z vhodných metod je NIR spektroskopie, neboť farmaceutické přísady a vyplňovadla mají absorpční pásmo ve spektrálním rozsahu 900 - 1700nm. Může být také užitečné analyzovat i SWIR oblast až do 2500nm.

Standardní spektroskopie je užitečná při analýza aktivních složek, ale nemůže poskytnout informace o jejich prostorovém rozložení. SPECIM (přední světový výrobce v oblasti spektrálních zobrazovacích kamer) vyvinul metodu, která umožňuje prostorově zachytit spektrum s rozlišením 6 nm. Rozložení jednotlivých složek v tabletě tak může být analyzováno za méně než 10 vteřin.

Číst celý článek ...

SiSuchema: Číst celý článek ...

Spektrální rozložení komponent v tabletě


CCD detektory pro kontrolu kvality solárních článků

Díky výrobním procesům vykazují solární články často lokální defekty, které mohou ovlivnit jejich životnost a účinnost. Pro lepší a rychlejší charakterizaci těchto defektů se stává dříve než kdy předtím analýza elektroluminescence. Elektrický proud v křemíku (Si) o velikosti několika mA vyvolává slabou emisi světelného záření v oblasti 950 až 1200 nm.

Detektory citlivé pro tyto vlnové délky se nazývají Deep Depletion CCD s optimalizovanou kvantovou účinností přes 90% v NIR oblasti.

Číst celý článek ...

CCD detektory: Číst celý článek ...

Solární článek


PowerMax™ - nový laserový senzor výkonu, který nevyžaduje externí měřák

Firma Coherent, která je předním světovým výrobcem v oblasti meření a diagnostiky laserových svazků, představila nový senzor PowerMax-USB/RS. Tento sezor je revoluční díky tomu, že nepotřebuje žadný externí měřící box. Veškerá potřebná elektronika je totiž díky nejmodernějším postupům miniaturizace integrována do konektoru USB 2.0 nebo RS-232 kabelu.

Senzor má tedy věškerou elektroniku potřebnou pro zpracování signálu a měření výkonu integrovánu v sobě a připojuje se přímo do PC (Plug&Play). Tato nová třída senzorů eliminuje potřebu externího měřícího boxu a šetří tak výrazně prostorové i finanční nároky a to při zachování naprosto stejné výkonnosti.

Číst celý článek ...

PowerMAX-USB: Číst celý článek ...

PowerMax-USB senzor


Dostávejte pouze informace, které si přejete!

Uvědomujeme si jak je v dnešní době čas drahý a proto Vám chceme zasílat pouze to co Vás opravdu zajímá.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o nastavení oborů Vašeho zájmu přes náš webový formulář. Vyplnění Vám zabere méně než 1 minutu. V dalších číslech Vám již budeme zasílat konkrétní požadované informace.

Předem děkujeme za Váš čas.

Nastavení LAO-Info

Co Vám můžeme nabídnout ?

Jsme přední česká firma v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů. Na trhu jsem již 17 let a zastupujeme přední světové firmy jako je Coherent, Lasos, LOT-Oriel... Můžeme Vám nabídnout naše služby zejména z těchto oblastí:

 • Lasery a laserové systémy
 • Optické, optomechanické a optoelektrické komponenty
 • Systémy a řešení pro spektroskopii
 • Měření tenkých vrstev a povrchů
 • Systémy pro měření fyzikálních vlastností materiálů
 • Kryogenní systémy
 • Analytické přístroje a systémy
 • Nano a mikro tomografie, multispektrální zobrazovací systémy
 • Systémy pro fotovotaiku a charakterizaci solárnách článků
 • Systémy pro nanotechnoligie
 • Speciální aplikace a systémy (streak kamery, infra kamery, rentgenové kamery, ....)

Více informací získáte na našich stránkách www.lao.cz.

Legend laser od firmy Coeherent

Vláknový spektrometr Maya

Světelný zdroj od LOT-Oriel