LAO-Info hlavička
Novinky v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů
 

Červenec 2010

,

oslovujeme Vás v rámci Vaší účasti na 14.ročníku Česko-slovenské spektroskopické konference, která se konala ve dnech 31.5-3.6.2010. Tuto konferenci jsme částečně sponzorovali a se svolením pořadatelů jsme získali Váš kontakt s možností Vás oslovit. V ČR a SK dodáváme mnoho produktů používaných ve spektroskopii, jejichž stručný přehled bychom Vám zde rádi prezentovali.

Současně pravidelně zasíláme newsletter LAO-Info, ve kterém informujeme o novinkách v oblasti spektroskopie. Věříme, že tyto informace budou pro Vaši budoucí profesní kariéru přínosné. Snažíme se zasílat pouze pro Vás relevatní informace a proto využijte možnost nastavení svého profilu, kde uvedete oblasti Vašeho zájmu: Nastavení profilu.

Jakožto příznivce laserů a optiky jistě také víte o letošním 50. výročí narození laseru. V rámci těchto kulatých narozenin laseru pro Vás připravujeme v dalším čísle soutěž o hodnotné ceny. Zůčastnit se může každý odběratel LAO-Info, proto neváhejte přeposlat tento email kolegům.

S přáním hezkého dne,
Ing. Miroslav Novák, marketingový manažer

Obsah vydání

Spektroskopie

Co Vám můžeme nabídnout ?

Aplikace: Měření solární ozáření

Vysoce výkonné LED světelné zdroje pro spektroskopii

SisuChema - prostorově rozlišitelná spektroskopie

CCD detektory pro kontrolu kvality solárních článků

 

Co Vám můžeme nabídnout ?

Jsme přední česká firma v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů. Na trhu jsem již 17 let a zastupujeme v ČR a SK mnoho předních světových firem (Coherent, Andor, Ocean Optics, Lasos, LOT-Oriel...). V oblasti spektroskopie Vám můžeme zejména nabídnout:

 • Detektory a kamery PDA, CCD, EMCCD, ICCD a X-ray
 • Spektrografy
 • Monochromátory
 • Světelné zdroje
 • Miniaturní kompaktní vláknové spektrometry
 • Lasery pro spektroskopické aplikace
 • Návrh a dodání uceleného řešení excitace+detekce
 • Příslušenství - kryogenní komory, optika, analýza laserového svazku atd.

Více informací získáte na našich stránkách www.lao.cz.

Vláknový spektrometr Maya

Světelný zdroj od LOT-Oriel


Aplikace: Měření solárního ozáření

Měření solárního ozáření (absolutního i relativního) je důležité v mnoha aplikacích: Monitorování samotného slunečního záření, např. v rámci jeho vztahu k skleníkovým plynům v atmosféře; zkoumání efektu slunečního záření na ekologické systémy a úrodu; vyhodnocení efektu UV záření na lidskou pokožku a oči, atd.

Pro tyto aplikace je například velmi vhodný miniaturní modulární mobilní spektrometr Jaz od firmy Ocean Optics. Přenositelnost a flexibilita tak velmi zjednodušeje celý proces měření. Je možné určovat jak absolutní tak relativní solární ozáření.

Číst celý článek (v ANJ) ...

Měření solárního ozáření: Číst celý článek ...

Miniauturní mobilní spektrometr Jaz


Vysoce výkonné LED světelné zdroje pro spektroskopii

Unikátní řadu vysoce výkoných LED světelných zdrojů vyvinula firma Sandhouse Design. Tyto zdroje jsou vhodné pro výzkum a spektroskopii a jsou široce používány v biotechnologii a mnoha průmyslových aplikacích.

V kostce tato řada zahrnuje:

 • LED světelné zdroje - ergonomické, kompaktní, navázání do optického vlákna. Ideální pro fluorescenci, spektroskopii a obecné aplikace pro iluminace vláknem. Vysoký výkon, dostupné v UV, VIS a IR.
 • Multikanálové světelné zdroje - integrované časování a synchronizace mezi různými kanály. Podpora až 4 LED modulů.
 • Deep UV LED - používají AlGaN/GaN technologii, která potřebuje mnohém méně energie, než jiné UV technologie.
 • Studené infračervené LED zdroje - specificky navržené pro IR spektroskopii. Unikátní optický a teplotní design navazuje záření do vlákna z Si:Ni emiteru zářícího na teplotě 1500 K.

Číst celý článek (v ANJ) ...

Obr. Studený IR zroj

Studený IR LED zdroj.

Obr. Deep UV LED

Deep UV LED


SisuChema - prostorově rozlišitelná spektroskopie v chemii, farmacii a potravinářském průmyslu

Při výrobě farmaceutických produktů je často potřeba na konci výrobního procesu identifikovat jednotlivé komponenty, například v tabletách je zapotřebí nedestruktivním způsobem určit prostorové rozložení aktivních složek. Jednou z vhodných metod je NIR spektroskopie, neboť farmaceutické přísady a vyplňovadla mají absorpční pásmo ve spektrálním rozsahu 900 - 1700nm. Může být také užitečné analyzovat i SWIR oblast až do 2500nm.

Standardní spektroskopie je užitečná při analýza aktivních složek, ale nemůže poskytnout informace o jejich prostorovém rozložení. SPECIM (přední světový výrobce v oblasti spektrálních zobrazovacích kamer) vyvinul metodu, která umožňuje prostorově zachytit spektrum s rozlišením 6 nm. Rozložení jednotlivých složek v tabletě tak může být analyzováno za méně než 10 vteřin.

Číst celý článek ...

SiSuchema: Číst celý článek ...

Spektrální rozložení komponent v tabletě


CCD detektory pro kontrolu kvality solárních článků

Díky výrobním procesům vykazují solární články často lokální defekty, které mohou ovlivnit jejich životnost a účinnost. Pro lepší a rychlejší charakterizaci těchto defektů se stává dříve než kdy předtím analýza elektroluminescence. Elektrický proud v křemíku (Si) o velikosti několika mA vyvolává slabou emisi světelného záření v oblasti 950 až 1200 nm.

Detektory citlivé pro tyto vlnové délky se nazývají Deep Depletion CCD s optimalizovanou kvantovou účinností přes 90% v NIR oblasti.

Číst celý článek ...

CCD detektory: Číst celý článek ...

Solární článek