Obr. LAO-Info hlavička
Novinky v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů  |  www.lao.cz
 

Červen 2011

,

zasíláme Vám nové vydání newslettru LAO-Info. Naleznete zde novinky z různých oblastí vědeckých přístrojů jako je interferometrie, magnetometry, zobrazování a detekce, kde je velkou novinkou představení nové sCMOS kamery, kterou již máme v nabídce.

Pro zasílání pro Vás pouze relevantních informací využijte možnost editace svého profilu.

S přáním hezkého dne,
Daniel Bajano, marketingový manažer

Obsah vydání

Interferometrie

Nové Fizeau interferometry pro optické meření povrchů od firmy Zygo

DynaFiz™ - nový interferometr pro dynamickou metrologii

Magnetometry a kryogenní systémy

Nové tlakové komory pro PPMS a MPMS systémy

Zobrazování a detekce, spektroskopie

sCMOS kamera – vysoká frekvence snímkování při minimálním šumu

Fotovoltaika

Měření kvantové účinnosti solárních článků

 

Nové Fizeau interferometry pro optické meření povrchů od firmy Zygo

V rámci své komplexní nabídky firma Zygo podstatně vylepšila nabízené modely laserových Fizeauových interferometrů. V současnosti tak firma Zygo poskytuje v oblasti komerční laserové interferometrie jednoznačně nejucelenější nabídku systémů a příslušenství.

Mezi společné vylepšení v rámci celé řady Verifire™ patří nový vysoce stabilizovaný laser, operační systém Windows 7 a nový software MetroPro™ X pro řízení interferometru a analýzu získaných dat.

Více informací na www.lao.cz ...

Interferometr

Optický interferometr


DynaFiz™ - nový interferometr pro dynamickou metrologii

DynaFIZ™ je Fizeaův interferometr pro okamžité měření v reálném čase, který je optimalizovaný pro dynamickou metrologii v přítomnosti extrémních vibrací a vzdušných turbulencí.

Speciální design optického systému v kombinaci s vysoce výkonným stabilizovaným HeNe laserem umožňuje provoz interferometru s velmi krátkou dobou expozice CCD kamery, která tak může vibrace zmrazit v čase. Kamera s vysokým rozlišením (1200x1200 pixelů) umožňuje pokročilou charakterizaci povrchu. Nová funkce LivePhase™ řídícího SW MetroPro™ X dovoluje Zernikeovu analýzu v reálném čase, která umožňuje aktivní seřizování a dynamické testování optického systému. Získaná data lze uložit v podobě videa a vizualizovat tak chování sytému v čase.

Více informací na www.lao.cz ...

Obr. DynaFiz

Interferometr DynaFiz™


Nové tlakové komory pro PPMS a MPMS systémy od Quantum Design

Tlakové komory jsou široce používány v geofyzice a materiálovém výzkumu. Nyní nabízíme nové tlakové komory pro PPMS a MPMS systémy od Quantum Design, které umožňují magnetické a elektrické měření při tlaku až do 2,4 GPa v teplotním rozsahu od 2 do 400 K a intenzitě magnetického pole až 16 T (PPMS) resp. 7 T (MPMS).

Více informací na www.lao.cz ...

Obr. Tlaková cela

Tlaková komora


sCMOS kamera – vysoká frekvence snímkování při minimálním šumu

Kamerové systémy zaznamenaly v posledních několika letech evoluční skok. Po CCD a EMCCD detektorech příchází nová technologie sCMOS kamer, které dokáží souřasně nabídnout vysoké rozlišení (5,5 Megapixelů), vysokou rychlost snímání (až 100 snímků/s), exterémně nízký šum (1 e-) a široký dynamický rozsah.

Více informací na www.lao.cz ...

Obr. nanoir

sCMOS kamera


Měření kvantové účinnosti solárních článků

Systém SpeQuest, špičkový systém v oboru charakterizace kvantové účinnosti solárních článků, představuje zcela nové a velmi zajímavé funkce:

  • Více monochromatických zdrojů
  • Nový SW pro 3D zobrazení měření
  • Měření interní kvantové účinnosti (QE)
  • ...

Více informací na www.lao.cz ...

Obr. solar

Systém SpeQuest