Obr. LAO-Info hlavička
Novinky v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů  |  www.lao.cz
 

Červenec 2011

,

zasíláme Vám nové letní vydání newslettru LAO-Info. Naleznete zde novinky z oblasti spektroskopiii, zejména nové systémy v oblasti femtosekundové časově rozlišitelné spektroskopie, dále nový systém Nanotest Vantage pro nano-mechanické testování a nové katalogy našich dodavatelů.

S přáním hezkého dne,
Daniel Bajano, marketingový manažer

Obsah vydání

Nanoindentace

Nanotest Vantage

Spektroskopie

Kompaktní detekční systémy pro časově rozlišitelnou spektroskopii

Spektrální kamery od UV do LWIR oblasti

Lasery a Spektroskopie

Vláknové superkontinuum lasery

Nové katalogy

Nově vyšlé katalogy

 

Nanotest Vantage

Nanotest Vantage - firma Micro Materials uvedla novou verzi systému pro charakterizaci mechanických vlastností povrchů a tenkých vrstev. Nový systém Nanotest Vantage byl optimalizován z hlediska:

1. Výkonu a provozních parametrů
2. Rychlosti měření
3. Jednoduchosti používání

Nový systém je chytřejší, rychlejší a poskytuje uživatelům větší flexibilitu.

Více informací na www.lao.cz ...

Interferometr

Nanotest Vantage


Kompaktní detekční systémy pro časově rozlišitelnou spektroskopii

Rádi bychom Vám představili detekční systémy od firmy Ultrafast Systems pro časově rozlišitelnou spektroskopii. Jde o kompletní spektrografy Helios či EOS na bázi pump and probe spektroskopie s časovým rozlišením od femtosekund až do oblasti nanosekund. Dále jsou k dispozici i spektrometry pro měření metodou upkonverze, časově korelovaného čítání fotonů či laserové zábleskové fotolýzy. Více informací k jednotlivým systémům, nabízené parametry i popis sestav naleznete v přehledové brožuře firmy Ultrafast Systems.

Více informací na www.lao.cz ...

Obr. Ultrafast Spektro

Ultrafast Systems


Spektrální kamery od UV do LWIR oblasti

Spektrální kamery jsou systémy pro zobrazení prostorového rozložení spektra objektu. Narozdíl od konvenčních spektrografů, spektrální kamery poskytují úplnou spektrální informaci v každém bodě objektu. Rozložení spektrální charakteristiky daného objektu lze tak přímo vidět na jediném snímku.

Více informací na www.lao.cz ...

Interferometr

Hyperskpektrální zobrazení


Vláknové superkontinuum lasery

K laserům je nabízena široká škála příslušenství v podobě modulů s filtry, polarizátory a nebo např. členy pro navázání svazku do vlákna. Tyto laserové systémy jsou vhodné jak pro vědecké aplikace tak pro průmysl, kde mohou být nepřetržitě vytíženy.

Více informací v katalogu ke stažení zde (2 MB)

Obr. Tlaková cela

SuperK Extreme


Nově vyšlé katalogy

Coherent - Laser measurement and control, ke stažení zde (12 MB)
Lot-Oriel - Light sources, ke stažení zde (29 MB)
Quantel - Pulsed Laser Solutions, ke stažení zde (7,6 MB)
Ultrafast Systems - Time Resolved Spectrometry Solutions, ke stažení zde (1,2 MB)

Obr. solar

Nové katalogy