Obr. LAO-Info hlavička
Novinky v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů  |  www.lao.cz
 

Srpen 2011

,

zasíláme Vám srpnové vydání newslettru LAO-Info. Představíme zde novinky v oblasti laserů, adaptivní optiky a spektroskopii, které již máme v nabídce.

S přáním hezkého dne,
Daniel Bajano, marketingový manažer

Obsah vydání

Lasery

Laser OBIS

Jednofrekvenční lasery

Spektroskopie

Spektrometry pro měření časově rozlišitelné fluorescence a kvantového výtěžku Quantaurus

Adaptivní optika

ILAO Deformovatelné zdrcadlo

Konference

Lokální mechanické vlastnosti

 

OBIS

Firma Coherent uvedla začátkem letošního roku novou řadu laserů OBIS, které kombinují vlastnosti oblíbených DPSS laserů Cube a OPSL laserů Sapphire. Výsledkem je malý kompaktní laserový modul s integrovanou elektronikou, který lze provozovat s pouhým připojením napájení (DC 12V) a který je vhodný jak pro OEM integraci tak pro koncové využití, kdy je k dispozici široká škála příslušenství. Aktuálně nabízené modely pokrývají spektrum vlnových délek od UV po blízkou IR oblast s výkony od 16 do 100mW.

Aplikace:
Průtoková cytometrie
Konfokální mikroskopie
Sekvenování DNA
Lékařské zobrazování
Detekce a inspekce při výrobě
Monitoring životního prostředí

Více všeobecných informací v katalogu ke stažení zde (1.2 MB)
Datasheet ke stažení zde (0,2 MB)


Obis

OBIS


Spektrometry pro měření časově rozlišitelné fluorescence a kvantového výtěžku

Fy. Hamamatsu letos představila novou řadu kompaktních spektrometrů Quantaurus pro měření doby života fluorescence(v řádu ns-ms), fosforoscence a kvantového výtěžku. Spektrometry mají spektrální rozsah od VIS do NIR(300-800nm nebo 380-1030nm), excitační zdroje na 7 vln. délkách, možnost měření tenkých filmů, pevných, kapalných a práškových vzorků při nízkých teplotách (až -196°C). Hlavní předností systémů je jejich kompaktnost, jednoduchá obsluha a rychlost měření.

Více informací v katalogu ke stažení zde (0,2 MB)

Obr. Quantaurus

Quantaurus


ILAO Deformovatelné zdrcadlo

Firma Imagine Optics představila nový typ deformovatelného zrcadla pro vysokovýkonné laserové aplikace. Systém založený na patentované technologii ILAO (Intense Laser Adaptive Optics) využívá mechanických aktuátorů s astatickými plovoucími hlavičkami a je schopen tvarovat vlnoplochu s nanometrovou přesností. V závislosti na typu laseru jsou použity vyměnitelné dielektrické nebo kovové reflexní vrstvy až do průměru 350 mm.

Datasheet ke stažení zde (0,5 MB)

Výsledky měření parametrů zrcadla prezentované na Photonics West 2011 (1,3 MB)

Zrcadlo

ILAO Deformovatelné zdrcadlo


Jednofrekvenční lasery

Přinášíme Vám přehled nabízených kontinuálních laserů s úzkou spektrální čarou, kde najdete jak plynové lasery (Argon, Krypton) tak řady DPSS a OPSL laserů s výkony od desítek mW po jednotky Watt, které pokrývají celé frekvenční spektrum od UV po NIR oblast. V nabídce jsou i přeladitelné jednofrekvenční lasery.

Užití jednofrekvenčních laserů:
Ramanova spektroskopie
Biofluorescence
Brillounův rozptyl
Holografie
Interferometrie
Optická inspekce
Mikroskopie

Přehled nabídky jednofrekvenčních laserů zde (0,3 MB)

Obr. Saphire Laser

Saphire


Konference na téma: Lokální mechanické vlastnosti 2011

Osmý ročník mezinárodní konference o lokálních mechanických vlastnostech se bude konat v Olomouci 9.-11.11.2011. Pořadatelem LMP je společná laboratoř optiky Palackého Univerzita a Fyzikální Ústav Akademie Věd. Navazuje na úspěšné předchozí ročníky LMP s dobře vedeným fórem. Dozvíte se zde poslední výsledky z výzkumu a vývoje v oblasti materiálového inženýrství, experimentálních metod, modelování, atd., s cílem charakteristiky mechanických vlastností materiálů od nano po mikro/meso-měřítko.

Více informací zde ...

Obr. LMP 2011

LMP 2011