Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Novinky v oblasti laserů, optiky, fotoniky a vědeckých přístrojů  |  www.lao.cz
 

Leden 2012

,

V prvním lednovém vydání Lao info Vám chceme poděkovat za důvěru, kterou v nás vkládáte a zároveň Vám popřát vše nejlepší v roce 2012. Představíme Vám nový Ti:S laser Vitara pro generaci sub-femtosekundových pulsů od firmy Coherent, nový model univerzální streak kamery s označením C10910 od firmy Hamamatsu a ukážeme nové portfolio filtrů Semrock od firmy CVI Melles Griot.

S přáním hezkého dne,
Daniel Bajano, marketingový manažer

Obsah vydání

LAO průmyslové systémy s.r.o.

Slavíme 20. výročí

Lasery

Vitara - nový ultrafast oscilátor

Spektroskopie

Streak kamera C10910

Optomechanika

Filtry firmy Semrock

Semináře

Mechanické vlastnosti tenkých filmů

 

Slavíme 20. výročí

Vážení partneři, přátelé, kolegové,
právě v tomto tak diskutovaném roce 2012 se naše firma LAO dožívá 20 let své činnosti. Bylo to dvacet let dobrodružného hledání cest, budování a posilování pozic. Zároveň dvacet let usilovné každodenní práce a odpovědnosti vůči všem partnerům.

Dost často s nutností nadstandardního osobního nasazení všech našich kolegů. Během těch dvaceti let byla naše činnost provázena mnoha úspěchy a podařenými projekty. Byly však i momenty, které nebyly úplně snadné a provázené těžkými chvilkami. Věříme však, že všechny nezdary a chyby nám přinesly ponaučení a zlepšení kvality na všech úrovních, z kterého těží i naši zákazníci a partneři.

Zlepšování a zkvalitňování našich služeb, zvyšování spolehlivosti a vzájemné důvěry s našimi partnery je oblast, kterou věnujeme pozornost ve všech každodenních činnostech. Moc si ceníme a vážíme toho, že za 20. let činnosti dosáhla naše firma poměrně silné a stabilní postavení jako dodavatel laserů, laserových systémů, optiky, optoelektroniky, vědeckých přístrojů a příslušenství. Tato skutečnost je pro nás silným závazkem a výzvou k dalšímu zlepšování všech našich produktů a služeb.

Hlavně si však uvědomujeme, že těch 20. let našeho úspěšného působení je z velké části dílem důvěry a partnerství, která panuje mezi námi a Vámi. Za tuto vaši důvěru a spolupráci děkujeme a nesmírně si ji vážíme jako jedné z našich základních existenčních podmínek.

Přestože je v této rozkolísané době těžko odhadovat jakýkoliv vývoj, tak se vždy budeme snažit být spolehlivým, kompetentním a důvěryhodným partnerem, jehož hlavním produktem je vzájemná důvěra a otevřenost se všemi zákazníky. Jinak řečeno být přístavem stability, spolehlivosti, důvěry a flexibility v neklidném globálním oceánu, který zasahuje i do oblasti špičkových vědeckých a průmyslových technologií. Děkujeme za Vaši důvěru. Pavel Kořán, Martin Klečka a celý tým LAO.

Spustit prezentaci zde...

Vitara

Slavíme 20. výročí


Vitara - nový ultrafast oscilátor

Firma Coherent nedávno představila nový Ti:S laser Vitara pro generaci sub- femtosekundových pulsů. Jedná se o kompaktní oscilátor automaticky přeladitelný počítačem s možností nastavení šířky spektrálního pásma v rozsahu 30-120 nm. Díky tomu lze na výstupu získat pulsy s délkou < 12 fs. Jinak jde beúdržbový one box systém s integrovaným čerpacím laserem řady Verdi G a je tedy ideálním nástrojem pro multifotonové excitace, časově rozlišitelnou spektroskopii, THz spektroskopii a další aplikace.

Více informací na www.lao.cz ...

Vitara

Nanotest Vantage


Streak kamera C10910

Firma Hamamatsu loni v létě představila nový model univerzální streak kamery s označením C10910. Tato nová streak kamera dosahuje lepšího časového rozlišení i jitter < 1 ps, je dostupná v celé škále konfigurací a prozatím se dvěmi spektrálními rozsahy 200-850 nm a 300-1600 nm. Díky svým parametrů je ideálním nástrojem pro studium ultrarychlých procesů v rámci časově rozlišitelné spektroskopie, optických komunikací, výzkumu volných elektronů, plazmových procesů, spalování, Thomsonova rozptylu a celé řady dalších aplikací.

Více informací na www.lao.cz ...

Obr. Streak kamera  C10910

Streak kamera C10910


Filtry firmy Semrock

Firma CVI Melles Griot od minulého roku vlastněná společností IDEX, stejně jako firma Semrock. Toto propojení umožnilo firmě CVI Melles Griot rozšířit své portfolio o řadu filtrů firmy Semrock.

Více informací na www.lao.cz ...

Filtry Semrock

Filtry Semrock


Seminář: Mechanické vlastnosti tenkých filmů

31.01.2012 Firma LOT Oriel ve spolupráci s firmou Micromaterials pořádá seminář o mechanických vlastnostech tenkých vrtev, který se bude konat 31.01.2012 v Darmstadtu - Německo.

Více informací na www.lao.cz ...

LOT Seminář

Seminář LOT